Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 1956,
Viesturu pagasts
Pārgājiens, 1960,
Bauskas novads
Dziesmu svētki Bauskas pilskalnā, [1964?],
Bauskas pilsēta
Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts
Rundāles pils, 1960,
Rundāles pagasts
Spārnes pamatskola, [1930?],
Ģibuļu pagasts