Brāļu kapi Svitenes parkā, [195-?],
Svitenes pagasts
Svitenes vidusskola, [195-?],
Svitenes pagasts
Pie Svitenes skolas, [196-?],
Svitenes pagasts
Pie Svitenes skolas, [195-?],
Svitenes pagasts