Jānis Čamda ar sievu, [19--],
Cēsu pilsēta
Trīs vīrieši uz motocikla, 1937,
Cīravas pagasts
Neatpazīta ģimene, 1928,
Smiltenes pilsēta
Madonas novada ļaudis, [192-],
Madonas novads
Armijā iesauktie, 1932-01-12,
Valkas pilsēta
Bijušie skolas biedri, 1929-1930,
Valkas pilsēta
Krišjānis Eglīte, [19--],
Alojas pagasts
Emma un Krišjānis Eglīši, [19--],
Alojas pagasts