Zelma Ķirpīte ar vīru, [191-],
Valkas pilsēta
Neatpazītu karavīru portrets, [19--],
Jelgavas novads
Rūdolfs Žukovskis, [1938],
Rīga
Kārlis Žukovskis, 1938,
Jūrmala
Gaida un Ilga Veidemanes, [193-],
Rīga