Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Ēvalds Gūtmanis, [195-],
Nīkrāces pagasts
Neatpazītu jaunu sieviešu grupas portrets, 1936-11-18,
Strenču pilsēta
Sigulda. Skolēni pie Gūtmaņalas , [19--],
Siguldas pilsēta
Rūjienas saviesīgā biedrība, [19--],
Rūjienas pilsēta
Aloja. Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Alojas pilsēta