Skrunda, 1937-01,
Skrundas pilsēta
Audumu veikals, [192-?],
Strenču pilsēta
Dažādu preču veikals , [192-?],
Strenču pilsēta
Kuldīga. Vēsturiskais centrs, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Strenči. Cepuru veikals, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Māja Rīgas ielā 7, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Beķereja, [192-?],
Strenču pilsēta