Skolēni ar skolotājiem Annas skolā, 1951-05-18,
Annas pagasts
Vaidavas 7-gad. skolas izlaidums, [195-],
Vaidavas pagasts
Izlaidums Burtnieku internātskolā, [196-],
Burtnieku pagasts
Iecavas vidusskolas 11. klase, 1959-10,
Iecavas novads
Iecavas vidusskolas 11. klase, 1960,
Iecavas novads
Iecavas vidusskolas 11. klase, 1960,
Iecavas novads
Iecavas vidusskolas skolēni, [195-],
Iecavas novads