J. Rudzits un Martiņa, 1923-06-23,
Strenču pilsēta