Tukuma sieviešu ģimnāzija, [191-],
Tukuma pilsēta
Tukuma pilsētas skolnieki uz ezera, [190-],
Tukuma pilsēta
Asūnes pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts