Elkšņu muiža. Ēka, [192-],
Elkšņu pagasts
Elkšņu pamatskola, 2013,
Elkšņu pagasts