Opekalna luterāņu baznīca. Altāris, [194-],
Jaunlaicenes pagasts
Bebrenes katoļu baznīcas altāris, 1961,
Bebrenes pagasts
Lestenes baznīcas altāris, [193-],
Lestenes pagasts
Lestenes baznīcas altāris, [193-],
Lestenes pagasts
Aglonas Bazilikas altāris, [193-],
Aglonas pagasts
Dundagas luterāņu baznīca. Iekšskats, [193-],
Dundagas pagasts
Ugāles luterāņu baznīca. Iekšskats, [193-],
Ugāles pagasts