Zlēku luterāņu baznīca. Altāris, [192-],
Zlēku pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Altāris, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Opekalna luterāņu baznīca. Altāris, 1983-05,
Jaunlaicenes pagasts
Bātas baznīca, 1939,
Vaiņodes pagasts
Kandavas baznīcas iekšiene, 1927,
Kandavas pilsēta
Dundagas baznīca. Iekšskats, [192-],
Dundagas pagasts
Aglonas baznīcas altāris, [192-],
Aglonas pagasts
Dzērbenes luterāņu baznīca. Altāris, 1982,
Dzērbenes pagasts