Kursīšu luteraņu baznīca. Altāris, [192-],
Kursīšu pagasts
Iesvētības, [193-],
Salgales pagasts