Kursīšu luteraņu baznīca. Altāris, [192-],
Kursīšu pagasts
Alojas luterāņu baznīca. Altāris, [193-],
Alojas pilsēta
Iesvētības, [193-],
Salgales pagasts