Straupes baznīca. Altāris, [194-],
Straupes pagasts
Talsu luterāņu baznīcas altāris, [192-],
Talsu pilsēta
Skujenes luterāņu baznīca. Altāris, [192-],
Skujenes pagasts
Snēpeles luterāņu baznīca. Altāris, [192-],
Snēpeles pagasts
Liepupes baznīcas kancelaltāris, [193-?],
Liepupes pagasts