Baldones baznīcas interjers, [192-?],
Baldones pilsēta
Kokneses luterāņu baznīcas altāris, [196-],
Kokneses pagasts
Kokneses luterāņu baznīcas altāris, [196-],
Kokneses pagasts
Mazsalacas Sv. Annas luterāņu baznīca, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas draudzes mācītājs Jānis Ozols, [1961?],
Mazsalacas pilsēta
Puzes luterāņu baznīca. Altāris, 1980-09-28,
Puzes pagasts
Annenieku baznīca, 1981-08-04,
Annenieku pagasts
Sunākstes luterāņu baznīca. Iekšskats, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts