Baldones baznīcas interjers, [192-?],
Baldones pilsēta
Kokneses luterāņu baznīcas altāris, [196-],
Kokneses pagasts
Kokneses luterāņu baznīcas altāris, [196-],
Kokneses pagasts
Mazsalacas Sv. Annas luterāņu baznīca, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas draudzes mācītājs Jānis Ozols, [1961?],
Mazsalacas pilsēta