Sunākstes luterāņu baznīca. Altāris, 1980-01-21,
Sunākstes pagasts
Sunākstes luterāņu baznīcas altāris, 1983-07,
Sunākstes pagasts
Viļakas Evanģēliski luteriskā baznīca, 2021-09-18,
Viļakas pilsēta
Skultes baznīcas altāris, [192-?],
Skultes pagasts