Bārbeles luterāņu baznīca. Altāris, 2005,
Bārbeles pagasts
Bārbeles luterāņu baznīca. Altāris, 2005,
Bārbeles pagasts