Skrundas luterāņu baznīca. Altāris, 1926,
Skrundas pilsēta
Skrundas luterāņu baznīca. Altāris, [192-],
Skrundas pilsēta
Skrundas luterāņu baznīca. Altāris, [192-],
Skrundas pilsēta
Skrundas luterāņu baznīca. Altāris, 1927,
Skrundas pilsēta
Skrundas luterāņu baznīca. Altāris, 1930,
Skrundas pilsēta
Skrundas luterāņu baznīca. Altāris, 1930,
Skrundas pilsēta
Ķempju luterāņu baznīca. Altāris, 2002,
Līgatnes pagasts
Tirzas luteāņu baznīca. Altāris , [193-?],
Tirzas pagasts
Piltenes luterāņu baznīca. Altāris, 2010,
Piltenes pilsēta