Liezēres luterāņu baznīca, [193-],
Liezēres pagasts
Sunākstes luterāņu baznīcas iekšskats, [193-],
Viesītes pagasts
Ēveles luterāņu baznīcas interjers, [192-?],
Ēveles pagasts
Ēveles luterāņu baznīcas interjers, [192-?],
Ēveles pagasts
Bukmuiža. Sv. Ludviga katoļu baznīca, [194-],
Ezernieku pagasts
Augstkalnes luterāņu baznīca. Altāris, 2010,
Augstkalnes pagasts
Alojas luterāņu baznīcas altāris, 2010,
Alojas pilsēta
Cesvaines katoļu baznīca. Altārdaļa, 2010,
Cesvaines pilsēta