Rīga. Daugavas tilti, 1941,
Rīga
Liepāja. Alberts Gūtmanis, [195-],
Liepāja
Motorlaivu piestātne ezerā, [196-?],
Alūksnes pilsēta