Talcinieku grupa pie siena vezuma, [194-?],
Rucavas pagasts
Lauku mājas Sērmūkšu pagastā, [192-],
Taurenes pagasts
Siena vešana , [192-?],
Strenču novads
Strenču novads. Siena zārdi, [192-?],
Strenču novads
Kauguri. Launags "Mičkēnu" mājās , [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. Launags "Mičkēnu" mājās, [1934?],
Kauguru pagasts
Siena zārdošana, [192-?],
Strenču novads
Lauku sēta, [192-?],
Strenču novads
Kalvenes ezers Ģibuļu pagastā, 1937-08-7,
Ģibuļu pagasts
Viesīte. "Lejasstauģu" apkārtne, [193-?],
Viesītes novads