Strazde. Atpūta siena pļavā, [197-],
Strazdes pagasts
Siena gubas pļavā pie Salacas, [195-],
Mazsalacas pilsēta
Ģimene Salacas upes pļavā, [193-?],
Staiceles pagasts
Siena iekraušana automašīnā, [196-?],
Daugavpils novads
Siena vešana uz kūtsaugšu, [196-?],
Daugavpils novads
Pēc siena pļaujas, [195-],
Asūnes pagasts
Siena laikā, [193-]
Naudītes pagasts. Siena savākšana, [197-],
Naudītes pagasts