Limbaži. Ģildes iela, 2010,
Limbažu pilsēta
Limbaži. Ģildes iela, 2010,
Limbažu pilsēta
Limbaži. Ģildes iela, 2010,
Limbažu pilsēta
Limbaži. Ģildes iela, 2010,
Limbažu pilsēta