Āraišu kapu kapliča, 1983,
Drabešu pagasts
Straupes veco kapu kapliča, 1983,
Straupes pagasts
Unguru kapi. Kapliča, 1981,
Raiskuma pagasts
Dzērbene. Vecās kapsētas kapliča, 1981,
Dzērbenes pagasts
Cesvaines Ķinderu kapu kapliča, 1981,
Cesvaines pilsēta
Vecpiebalga. Viduskapsētas kapliča, 1980,
Vecpiebalgas pagasts
Veselava. Veselavas kapu kapliča , 1981,
Veselavas pagasts
Ludvigovas katoļu kapsētas kapliča, 1928,
Pilskalnes pagasts
Liepnas kapi, 2010-10,
Liepnas pagasts
Aumeistaru muižas kapenes, 2011,
Grundzāles pagasts
Aumeistaru muižas kapenes, 2011,
Grundzāles pagasts
Bērensa kapliča, 2011,
Smiltenes pilsēta
Bruzilu kapsēta un kapliča, 1927,
Kursīšu pagasts
Ēveles kapsētas kapliča, [192-],
Ēveles pagasts