Jaunā kapsēta Trikātā, [193-],
Trikātas pagasts
Trikātas kapliča, [192-],
Trikātas pagasts
Umurgas kapliča, [1911?],
Umurgas pagasts
Preiļi. Baronu Borhu kapliča, 2007,
Preiļu pilsēta
Zilupes Saveļinku kapliča, 2007,
Zilupes pilsēta
Kapliča Bebrenes kapsētā, 2012,
Bebrenes pagasts
Ulbrokas kapu kapliča, 2013-24-11,
Stopiņu novads
Ulbrokas kapu kapliča, 2013-24-11,
Stopiņu novads
Dzērbene. Vecās kapsētas kapliča, 1927-07-23,
Dzērbenes pagasts
Strenču kapliča, [19--],
Strenču pilsēta
Rautenfeldu kapličas drupas, 2016-09-18,
Salas pagasts