Lašu muižas pils, [191-],
Eglaines pagasts
Rīga. Sagrautie tilti, [191-],
Rīga
Rīga. Daugavas tilti, 1917,
Rīga
Uzspridzinātais Zeļķu tilts, [191-],
Krustpils pagasts
Rīga. Dzelzceļa tilts, [191-],
Rīga
Rīga. Dzelzceļa tilts, [191-],
Rīga
Rīga. Dzelzceļa tilts, [191-],
Rīga
Jaunā Kokneses pils, [192-],
Kokneses pagasts
Kokneses muižas pils, [191-],
Kokneses pagasts
Kokneses muižas pils, [191-],
Kokneses pagasts