Ūļmuiža. Saspridzinātais tilts, [1915?],
Pļaviņu pilsēta
Ūļmuiža, [191-?],
Pļaviņu pilsēta
Sagrautā Aizkraukles baznīca, [192-],
Aizkraukles pagasts
Aizkraukles baznīca, [192-],
Aizkraukles pagasts
Jaunjelgava. Tirgus laukums, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta