Ainažu jūrnieki, 1913-01-21,
Ainažu pilsēta
Skauti, [193-]
Burtnieku virsmežniecības mežsargi, [192-],
Pāles pagasts
Burtnieku virsmežniecības mežsargi, [192-],
Pāles pagasts
Aizsargu grupa, [19--]
Ādolfs Runčevics, 1949-10-18
Tukums. Tukuma BUB, Avotu iela, [19--],
Tukuma pilsēta