Jūlijs Kranāts, [19--],
Palsmanes pagasts
Jātnieku eskadrons, [19--],
Palsmanes pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Jelgavas novads
Aizsardžu iesvētīšana, 1934-10-16,
Usmas pagasts
Ernests Prauliņš, 1918-02-14,
Burtnieku pagasts
Junkers Rihards Zaļaiskalns, [19--],
Burtnieku pagasts
Ernests Garklāvs, 1909-10-15
Aizsargu gājiens Jelgavā, [193-],
Jelgava
Balvu pagasts. Laicānu dzimta, 1900-1944,
Balvu pagasts