Malnavas muižas pils, [192-?],
Malnavas pagasts
Malnavas muiža, 1939,
Malnavas pagasts
Malnavas muiža, 1939,
Malnavas pagasts
Malnavas muiža, 1960,
Malnavas pagasts
Malnavas muiža, [192-],
Malnavas pagasts
Malnava, [193-],
Malnavas pagasts