Limbaži. Zvejnieki Dūņezera krastā, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Dūņezers, [192-],
Limbažu pilsēta