Viļakas Romas katoļu baznīca, [192-?],
Viļakas pilsēta
Viļaka. Lielā priede, [193-],
Viļakas pilsēta
Viļakas katoļu baznīca, [193-],
Viļakas pilsēta
Viļakas katoļu baznīca, [193-],
Viļakas pilsēta
Viļakas katoļu baznīca, [193-],
Viļakas pilsēta
Viļakas katoļu baznīca, [192-],
Viļakas pilsēta