Rūdolfs iesvētību dienā, 1929,
Vecpiebalgas pagasts
Neatpazīta jaunekļa salonportrets, [19--],
Valkas pilsēta
J. Rudzits un Martiņa, 1923-06-23,
Strenču pilsēta
Neatpazīta jaunekļa salonfotogrāfija, [19--],
Smiltenes pilsēta
Valija Nuķis, [19--],
Limbažu pilsēta
Jauniešu grupa, [19--],
Cēsu pilsēta
Rīga. 1. maija demonstrācija, 1951-05-01,
Rīga
Ego Terinks ar draugiem, 1940,
Daugavpils