Skolotāji un 3. klases skolēni, [19--],
Lejasciema pagasts
Alīda Berkolda, [19--]
Anna Terinka, [19--]
Anna Terinka, [193-?]
Jevgēņijs un Ego Terinki, [192-],
Lejasciema pagasts
Olga Ozola, [19--],
Lejasciema pagasts
Augusts Terinks, iespējams, [1916?],
Lejasciema pagasts
Augusts Terinks, iespējams, [1916?],
Lejasciema pagasts
Kristību viesi zaļumos, [19--],
Lejasciema pagasts
Iesvētāmo gājiens, [19--],
Lejasciema pagasts
Zaļumballe, [1910?],
Lejasciema pagasts
Skolēni un skolotāji, 1937,
Lejasciema pagasts
Pulciņš "Melnais Lācis", 1937,
Lejasciema pagasts