Linu novākšana un apstrāde, [192-],
Strenču novads
Linu apstrādes fabrika "Konzum" Strenčos, [193-],
Strenču pilsēta
Strenči. Linu pārstrādes fabrika, [193-?],
Strenču pilsēta
Linu apstrādes fabrika "Konzum" Strenčos, [192-],
Strenču pilsēta
Linu kulstīšanas talka, [193-],
Sakas pagasts