Meža dienas Liepājā, [193-?],
Liepāja
Laivošana Baltijas jūrā, [193-?],
Liepāja
Trikātas sporta laukums, [192-?],
Trikātas pagasts
Strenču aizsargu nodaļas karogs, [192-?],
Strenču novads
Izstāde Strenčos, 1937,
Strenču pilsēta