Limbaži. Jūras ielas sākums, [193-],
Limbažu pilsēta