Fotogrāfs Roberts Johansons, [193-],
Aizkraukles novads
Lapiņu ģimene, [193-?],
Lielplatones pagasts
Indriķis Kalcenavs, 1906,
Rīga