Brīvības cīņu sakarnieki, 1920-1921,
Daugavpils
Kļaviņš Arvīds, 1955-05-27,
Rūjienas pilsēta
Rīga. Vaļņu iela, [199-],
Rīga
Sakarnieki, [193-?]
Stienes telefona centrāle, [192-],
Skultes pagasts
Rozālija Žeimote, [195-],
Andrupenes pagasts
Liepnas pasts, 1926-04,
Liepnas pagasts