Liepāja , [194-?],
Liepāja
Kuldīga, [192-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga, [191-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga, [193-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga ziemā, [193-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīgas Svētās Annas luterāņu baznīca , [193-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīgas Svētās Annas luterāņu baznīca, [193-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga, [191-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga, [185-?],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīga, 1848,
Kuldīgas pilsēta