Alūksne. Skats no Jāņa kalniņa, [193-],
Alūksnes pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi, [193-],
Talsu pilsēta
Rīga no Pardaugavas, [190-],
Rīga
Jelgava, [193-],
Jelgava
Mazsalaca, [191-],
Mazsalacas pilsēta
Līvāni, [193-],
Līvānu pilsēta
Aloja sarmotā rītā, [192-],
Alojas pilsēta
Valmiera, 1942,
Valmiera
Daugavpils. Ainava Jaunbūvē, [193-],
Daugavpils
Talsi. Ainava pie baznīcas, [193-],
Talsu pilsēta
Talsi - kalnu un ezeru pilsēta, [193-],
Talsu pilsēta
Rīga. Panorāma, [194-],
Rīga
Rīga. Osta, [192-],
Rīga