Smiltene pēc II pasaule kara, [194-],
Smiltenes pilsēta
Rīga no putna lidojuma, [192-?],
Rīga
Rīga no putna lidojuma, [19--?],
Rīga
Rīgas panorāma, [194-?],
Rīga
Rīgas panorāma, [1938?],
Rīga
Pļaviņu dzelzceļa stacija, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Skulptūra Jaunjelgavas tirgus laukumā, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta
Jaunjelgava. Vācu karavīri, [191-],
Jaunjelgavas pilsēta
Liepāja. Rožu laukums, [191-],
Liepāja
Liepājas osta, [193-],
Liepāja
Liepāja, [191-],
Liepāja