Veclašu muiža, 1979,
Eglaines pagasts
Veclašu muiža. Vārti, 1979,
Eglaines pagasts
Lašu muižas pils, [1916?],
Eglaines pagasts