Staņislavs un Jadviga Solzemnieki, [194-],
Kolkas pagasts