Inčukalna pagasts. Kolāža, [191-?],
Inčukalna pagasts
Lauku tehnika Burtnieku sovhozā, 1963,
Burtnieku pagasts
Priekuļu pagasts. Jāņmuiža, [197-],
Priekuļu pagasts
Priekuļu pagasts. Jāņmuiža, [197-],
Priekuļu pagasts