Viadukts pār Lorupes gravu, 2004,
Siguldas pagasts
Viadukts pār Lorupes gravu, 1983,
Siguldas pagasts
Lorupes grava pie Siguldas, 1937,
Siguldas pagasts
Tilts pār Lorupi, 1920,
Siguldas pagasts
Lorupes leja, [193-],
Siguldas pagasts