Limbaži. Burtliči tipogrāfijā, 1928,
Limbažu pilsēta