Nītaures luterāņu baznīca, 1979,
Nītaures pagasts
Nītaures luterāņu baznīca, 1979,
Nītaures pagasts
Nītaures luterāņu baznīcas altāris, [193-],
Nītaures pagasts