Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskās slimnīca, [192-],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [191-],
Strenču pilsēta
Valsts slimnīca Strenčos plūdu laikā, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Pilsētas slimnīca, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca , [193-?],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-?],
Strenču pilsēta