Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [193-?],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-?],
Strenču pilsēta
Psihoneiroloģiskā slimnīca Strenčos, [193-],
Strenču pilsēta
Strenču slimnīca, [192-],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-],
Strenču pilsēta
Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca, [192-],
Strenču pilsēta
Skats Strenčos, [194-],
Strenču pilsēta
Strenču PNS darbinieces, [195-],
Strenču pilsēta